Checklista kontorsflytt

Viktigt att tänka på!

För att flytten ska gå så smidigt som möjligt är det bra om ni följer instruktionerna nedan. Tänk även på att:

  • Kontakta hyresvärdarna (ernya och er gamla) och informera om flyttdatum.
  • Förvarna hissjouren, så att de kan rycka ut om det blir hisstopp.
  • Lägga fram tydliga ritningar på de nya lokalerna, så att transportören enkelt kan hitta alla rum.
  • Informera övriga hyresgäster om att flytt kommer att ske.
  • Skador på möbler ersätts bara om Flyttportalen:s personal varit ovarsamma. Lösöre i kartong ersätts enbart om vi packat och packat upp.

Lycka till med flytten – hoppas ni kommer att trivas på det nya kontoret!

1. Märketiketter
Allt gods som ska flyttas märks med rumsnummer samt våningsplan dit godset skall flyttas. Etiketter i olika färger kan förekomma i de fall godset skall fördelas på olika våningsplan. Då är det viktigt att ta reda på vilken färg dina möbler och kartonger skall ha. Använd enbart etiketter som Ni har fått från transportören.
Allt gods som är omärkt lämnas kvar.


2. Kartonger
Kartonger märks på ena kortsidan, med rumsnummer samt våningplan.
 


3. Personliga tillhörigheter
Personliga tillhörigheter täcks inte av transportörens försäkringar. Vi flyttar dem gärna, men ansvaret är ägarens.


4. Möbler
Möbler som ska flyttas måste vara märkta med en etikett på varje del. Exempelvis måste en hurts ha en etikett på själva stommen och alla möbler måste tömmas på allt lösöre.


5. Kopiatorer
Om kopieringsmaskinen har ett serviceavtal kontaktar ni leverantören
angående transporten. Om transportören ska flytta kopieringsmaskinen ska den vara transportsäkrad enligt leverantörens föreskrifter.


6. Datorer
Datorerna måste vara avstängda och urkopplade för att transportören ska kunna flytta dem. De ska även vara transportsäkrade enligt leverantörens föreskrifter. Tangentbord, mus och kablage packas i datapåsar som transportören tillhandahåller.


7. Skrivare/fax

Samtliga kontorsmaskiner ska vara transportsäkrade enligt leverantörens föreskrifter. Kablar och övriga tillbehör packas i datapåsar som transportören tillhandahåller.

8. Sopor och städ
Passa på att städa ur bokhyllor, hurtsar, med mera. Lådor och bokhyllor ska vara tomma. Bortforsling av skräp och omärkt lösöre bör göras före flytt.

9. Tavlor
De tavlor som får plats i en kartong, ska  tällas ned i en kartong. Duktavlor och dyr konst ska skyddas av ett yttre emballage. Större tavlor märks med etikett och lämnas hängande på väggen, så tar transportören hand om dem.

10. Krukväxter
De krukväxter som får plats i en kartong, ska ställas i en kartong. Större krukväxter märks och lämnas där de står. Vattna inte krukväxterna dagarna före flytten.

11. Mattor
Mattor rullas ihop med ovansidan inåt. Dra ett snöre eller en tejpbit runt, så att mattan inte rullar upp.

12. Kök eller pentry
Lägg makulatur i botten på kartongen. Porslin och glas sveps in i makulatur och packas på högkant i kartongen. Tyngre gods, exempelvis tallrikar och skålar, i botten och lättare gods ovanpå.

13. Ritning
Sätt upp en ritning över lokalen och rita in möblerna där ni vill ha dem.