Kontorsflytt

Flytt av en kontorsplats eller tusen? En intern ommöblering eller en kontorsflytt till ett annat land? Våra transportörer har erfarenhet av alla slags kontorsflyttar med mycket goda referenser.

Tjänster
Förutom själva flytten kan våra transportörer hjälpa till med nedpackning och uppackning, demontering / montering av möbler mm. De kan även erbjuda rådgivning och hjälp inför, under och efter flytten. Flyttstädning och inredningsexpertis kan de också ordna genom sina underleverantörer.

Ansvar
Våra transportörer följer gällande regler enligt Vägtrafiklagen.

Om era inventarier är av särskilt stort värde, rekommenderar vi er att teckna en tilläggsförsäkring eller så låter ni vår transportör teckna den försäkringen. Då får ni ett bra skydd till en låg kostnad.